Hotel Praha


Bývalý hotel Praha v Radošově byl pod dohledem Národního památkového ústavu staticky zajištěn. Konstrukce střechy byla obnovena v původním reliéfu včetně vikýřů a kompletně zrekonstruován byl i střešní plášť.

Při rekonstrukci střešního krovu bylo použito maximum z původní historické konstrukce.

Hotel Praha vznikl v druhé polovině devatenáctého století v průběhu rozsáhlé výstavby potom, co se Heinrich Mattoni rozhodl, že pouze vývoz místní kyselky nestačí a začal s výstavbou rozsáhlého lázeňského areálu s lázeňskými domy, kolonádami, promenádními cestami altánky a vyhlídkových míst na lázně a Ohři.

V té době vznikl i Hotel Praha, tehdy ještě s názvem Korunní princ Rudolf, na počest syna císaře Františka Josefa I..