Obnova bytového objektu Stallburg zahájena


13.12.2012

Ve výběrovém řízení na komplexní rekonstrukci objektu Stallburg v Kyselce zvítězila společnost BAU-STAV. Ta v druhé polovině měsíce listopadu převzala staveniště a připravila si veškeré zázemí pro zahájení stavby. Začátkem prosince pak byly zahájeny práce uvnitř objektu. První kontrolní den za účasti dodavatele, projektanta, Národního památkového ústavu z Lokte a Magistrátu města Karlovy Vary  proběhl 12.12.2012. Účastníci se shodli, že práce probíhají v rychlém tempu a v souladu s projektovou dokumentací a stanovisky odborných orgánů. Zdobné prvky budovy budou po dobu hrubějších stavebních prací uloženy v depozitáři a pečlivě ochráněny do doby zpětného osazením. Zejména s odbornou složkou památkové péče byl dohodnut přesný postup prací, harmonogram a periodicita kontrolních dnů včetně způsobu řešení operativních problémů. Za stávajícího počasí budou pokračovat práce v interiéru objektu. Jakmile to počasí umožní, bude pozornost přesunuta na zastřešení objektu.

stallburg_rekonstrukce