ASORKD opět neuspěl – stavební úřad v Kyselce odmítl její návrh


14.8.2014

Rozhodnutí Stavebního úřadu v Kyselce o odmítnutí návrhu ASORKD zastoupeného panem Kadrmanem ve věci povolení odstranění stavby garáže u objektu Stallburg v Kyselce. 

Další pokus Martina Kadrmana z Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) a v současné době asistenta poslance PaedDr. Mgr. Augustina Karla Andrle Sylora za hnutí Úsvit přímé demokracie o zásah do nezávislého rozhodování orgánů státní památkové péče a stavebního úřadu skončil neúspěchem. Stavební úřad v Kyselce odmítl jeho návrh na obnovu řízení o odstranění stavby. Jako již mnohokrát se nezávislé rozhodnutí soudů či státní správy diametrálně rozchází se „senzačními“ internetovými a facebookovými prezentacemi ASORKD. Kompletní znění dokumentu naleznete zde.