ASORKD sbírá peníze a podniká bez povolení


22.5.2013 - Tisková zpráva

Praha 22. května 2013 – Magistrát hlavního města Prahy, odbor daní poplatků a cen zahájil v druhé polovině dubna správní řízení vůči Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD). Důvodem je pořádání veřejné sbírky v rozporu s ustanoveními zákona o veřejných sbírkách (č. 117/2001 Sb.).

„Kdo nahlas a veřejně kritizuje druhé, by měl mít dobře zameteno před vlastním prahem,“ uvedl Martin Hanzl, právník společnosti Karlovarské minerální vody (KMV). V seznamu veřejných sbírek vedených Ministerstvem vnitra ČR se žádnou oznámenou a řádně prováděnou veřejnou sbírku spojenou se právnickou osobou Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR nepodařilo zjistit. Z výsledku vyhledávání vyplývá, že žádná veřejná sbírka pořádaná Asociací sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR neexistuje.

Z informací na transparentních účtech ASORKD je navíc zřejmé, že asociace v rozporu s posláním a statutem neziskové organizace provádí prodejem knih a reklamních předmětů bez živnostenského oprávnění nepovolenou obchodní činnost. Její výsledky však v rozporu se zákonem nezdaňuje.

Na tyto nekalé praktiky asociace upozornila společnost KMV ministerstvo financí, příslušný finanční úřad a živnostenský odbor obvodního úřadu Praha 1 i ministerstvo průmyslu. „Zákony musí platit pro každého“ doplnil Hanzl.

Již v lednu byl kontrolou zjištěn správní delikt podle živnostenského zákona, kterého se ASORKD dopustila tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti volné, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Tehdy ASORKD vlastní nezákonné jednání bagatelizovala jako administrativní nedopatření. Podle Hanzla však vědomé krácení daně a neoprávněné podnikání žádným nedopatřením není.

Když společnost KMV na nesrovnalosti v činnosti ASORKD poukázala, označil to viceprezident Kadrman za lež. „Teď jej pravda dohnala. Získávání finančních prostředků nezákonným způsobem a bez možnosti kontroly je totiž absolutně neomluvitelné,“ uzavřel Hanzl.