ASORKD svévolně nerespektuje rozsudek Městského soudu


12.3.2013

Rozsudkem Městského soudu v Praze (č.j. 66 C 107/2012-91) z 8. ledna 2013 bylo Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) uloženo omluvit se předepsaným způsobem společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) a Alessandru Pasqualemu, generálnímu řediteli a členu představenstva KMV, za urážlivé a dehonestující výroky veřejně prezentované na asociací provozovaných webových stránkách. Dle rozsudku měla asociace z webu www.zachrante-lazne-kyselka.cz rovněž odstranit závadné a nezákonné výroky na adresu firmy a jejího čelného představitele. Na veřejnosti ASORKD zastupují Pavel Ries, prezident, a Martin Kadrman, viceprezident, kteří za nerespektování soudního rozhodnutí nesou plnou odpovědnost. Rozsudek nabyl právní moci dne 16. února. Soud ke splnění jím uložených povinností stanovil žalovaným třídenní lhůtu od nabytí právní moci rozsudku. Omluva tedy měla být doručena a hrubosti a lži z webových stránek odstraněny do 19. února 2013. Nic z toho se však do dnešního dne nestalo, a to i přesto, že byl ASORKD opakovaně k plnění písemně vyzván. Více najdete v tiskové zprávě.