ASORKD u soudu zase prohrál


23.4.2013

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) se marně a zbytečně odvolala proti pravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze z ledna 2013, i když jeho závěry s výhradami a se zpožděním naplnila. Ve sporu na ochranu osobnosti a dobrého jména jí bylo uloženo omluvit se společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) a jejímu generálnímu řediteli Alessandru Pasqualemu za prokázané protiprávní jednání. Více v tiskové zprávě.