ASORKD u soudu zase prohrál


23.4.2013 - Tisková zpráva

Praha 23. dubna 2013 – Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) se marně a zbytečně odvolala proti pravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze z ledna 2013, i když jeho závěry s výhradami a se zpožděním naplnila. Ve sporu na ochranu osobnosti a dobrého jména jí bylo uloženo omluvit se společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) a jejímu generálnímu řediteli Alessandru Pasqualemu za prokázané protiprávní jednání.

„Pokus zvrátit pravomocný rozsudek návrhem ASORKD na rozhodnutí o neúčinnosti doručení rozsudku kvůli změně sídla asociace byl předem odsouzen k neúspěchu,“ uvedl Martin Hanzl, právník KMV. Návrh ASORKD byl také v celém rozsahu zamítnut jako neoprávněný. Soud zejména konstatoval, že ASORKD při oznámení změny svého sídla nedoložil povinné přílohy, byť je v podání Ministerstvu vnitra ČR avizoval. Přitom ASORKD nereagoval ani na výzvu k jejich dodatečnému předložení. Nejenže nevyhověl výzvě Ministerstva vnitra, ale dokumenty, na jejichž základě mohla být změna sídla zapsána, ani nedodal. Soud vzal při rozhodování rovněž v úvahu, že ASORKD dlouhodobě ignoroval rozpor mezi evidovanou a skutečnou adresou sídla.

„Aktuální rozhodnutí Městského soudu v Praze znovu prokázalo, že manipulativní komunikace pana Kadrmana neobstojí před nezávislým a objektivním zhodnocením před soudem,“ uvedl Martin Hanzl. „Kadrmanovy otrávené šípy, jako vždy i tentokrát, terč minuly,“ uzavřel Hanzl.