Blíží se dokončení zajišťovacích prací na hotelu Praha


14.11.2012

Zajišťovací práce na hotelu Praha v Kyselce pokračují podle stanoveného harmonogramu. Zhotovitelská firma Bolid M dokončila přezdění střešní podezdívky a zpevnění zdi pro nové provizorní zastřešení. Byly vyměněny narušené stropní trámy a provedeny záklopy podlah tak, aby byla zachována statika objektu. Práce budou pokračovat dozděním dalších částí zdiva a poté bude objekt zastřešen. Vše směřuje k tomu. aby byl objekt do příchodu prvního sněhu plně zajištěn. Práce probíhají pod trvalým dohledem památkářů v souladu s jimi doporučenými postupy.