Dílčí úspěch v obraně proti stalkingu ASORKD


3.10.2013 - Tisková zpráva

Praha 3. října 2013 – Alessandro Pasquale, místopředseda představenstva společnosti Karlovarské minerální vody (KMV), který vede řadu sporů na ochranu osobnosti s Asociací sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) a jejími představiteli před obecnými soudy v České republice dnes uspěl ve sporu u Městského soudu pouze částečně. Soud neuznal všechny argumenty žalobce o nepřípustnosti vyřčených urážlivých výrazů a neuložil Martinu Kadrmanovi, aby se za své výroky za hranicí slušnosti omluvil. Na druhé straně Asociace musí ze svých stránek stáhnout dopis, v němž Kadrman opakovaně nazval A. Pasquale dobytkem. „Takové označení je přes čáru,“ konstatoval soudce.

I přes dílčí úspěch Alessandro Pasquale s rozhodnutím soudu nesouhlasí a odvolá se. „Soud mne učinil odpovědným za stav všech památkově chráněných budov v Kyselce, ačkoli drtivá většina není vlastnictvím KMV a já sám působím ve vedení společnosti pouze 5 let,“ uvedl Pasquale s tím, že nemůže být přece zodpovědný za objekty lázní Kyselka chátrající již od roku 1945, které nikdy nebyly vlastnictvím KMV. Nejprve patřily po dobu 50 let státu a následně různým soukromým osobám. Společnosti KMV ale patří pouze několik budov náležejících do areálu tzv. „Mattoniho továrny“. U těch již od roku 2010 probíhají viditelné opravy a rekonstrukce nejen pod dohledem veřejnosti, ale i památkářů. Dosavadní investice již přesáhla 65 milionů korun.

 „Riziko, že ne vždy uspějeme v celém rozsahu našich žalob, poneseme v takových a podobných sporech vždycky,“ uvedl Martin Hanzl, firemní právník KMV. „ASORKD a jeho představitelé se totiž navzájem schovávají jeden za druhého, aby nikdy nikdo nenesl žádnou odpovědnost za hrubosti, jichž se s cílem dehonestovat KMV a jejich vedení dopouštějí,“ vysvětlil. „Proto je nutno vždy žalovat jak asociaci, tak její představitele, kteří nepřípustné výroky pronášejí, abychom předešli trapným argumentům protistrany typu ‚já nic, já muzikant‘. V tomto řízení to byl nejprve ASORKD, pak Kadrman a nakonec podle soudu ASORKD. To však nemění nic na tom, že nedůstojné a xenofobní urážky mezi slušnými lidmi ani při diametrálně odlišných názorech nemají co dělat a že mají být právem potrestány,“ objasnil postoj k projednávaným žalobám Martin Hanzl. Již průběh soudního jednání nasvědčoval tomu, že soud je více nakloněn „volnějšímu“ vnímání oprávněné kritiky. Tento směr se v rámci rozhodnutí potvrdil. „Je otázkou, zda taková rozhodnutí nepřispívají k vulgarizaci ve společnosti,“ zamyslel se Hanzl.

 S výjimkou jediné farizejské tiskové zprávy týkající se aktuálních oprav pavilonu Löschner v Kyselce ASORKD dosud nezaznamenal zásadní změny, ke kterým v Kyselce za poslední rok bez jakéhokoliv přičinění asociace z vůle a za nemalé prostředky KMV a pod taktovkou o.p.s. Lázně Kyselka dochází. „Určitě není náhodou, že lídrem jedné narychlo zrozené strany je v nadcházejících parlamentních volbách představitel ASORKD, jehož jediným programem v rámci vyššího principu mravního je a zůstane boj proti KMV a řeči o morální odpovědnosti jiných. Na vlastní morální odpovědnost se v programu zřejmě zase nedostane,“ uvedl Hanzl. „Je škoda, že alespoň část finančních prostředků vynaložených na volební kampaň nepoužije prostřednictvím o.p.s. Lázně Kyselka na obnovu lázeňských budov v Kyselce. Bylo by to přínosnější než vulgární výpady. Chápu ale, že osobní priority jsou nyní jinde,“ uzavřel Hanzl.