Dům Stallburg: Už chybí jen stavební povolení


18.9.2012 - Tisková zpráva

Praha/Kyselka 17. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes oznámila, že obdržela závazné souhlasné stanovisko orgánů památkové péče k projektové dokumentaci na komplexní rekonstrukci domu Stallburg a zajištění svahu za ním.

Ještě dnes požádala společnost KMV stavební úřad v Kyselce o vydání stavebního povolení k zahájení rekonstrukčních prací na domě Stallburg, v němž vznikne 7 bytových jednotek při zachování historické autenticity objektu. Současně byla podána na stejný úřad žádost o vydání územního souhlasu pro zabezpečení svahu za objektem Stallburg v Kyselce. KMV předpokládají, že stavební povolení bude vydáno do poloviny října.

Současně KMV obdržely i souhlasné stanovisko k zabezpečení svahu za objektem Stallburg v Kyselce. Zajištění svahu je nutným předpokladem pro pokračování obnovy objektu Stallburg. I v tomto případě KMV věří, že k vydání územního souhlasu k provedení prací dojde co nejdříve. KMV hodnotí pozitivně i toto souhlasné stanovisko, byť se jedná o pozemek jiného vlastníka, konkrétně České republiky, který budou KMV muset na své náklady zpevnit a zajistit.

Oproti původním záměrům došlo přibližně k jednoměsíčnímu zpoždění, nikoliv z důvodů na straně KMV. Spolupráce investora a jeho zástupců s orgány památkové péče však nakonec přinesla své ovoce. Do doby nabytí právní moci stavebního povolení chtějí KMV oslovit dodavatele a z předložených nabídek vybrat tu nejvhodnější, zejména pokud jde o záruku dodržení podmínek stanovených památkáři.