Dům Stallburg v Kyselce zkolaudován


20.2.2014

Komplexní rekonstrukce domu Stallburg v Kyselce byla dnes zakončena kolaudací. Kolaudační komise neshledala na rekonstruovaném objektu žádné závady a konstatovala absolutní shodu se schválenou projektovou dokumentací a vysokou kvalitu stavebních prací a použitých materiálů. Slavnostní otevření objektu proběhne v březnu a bude spojeno se dnem otevřených dveří pro veřejnost. Rekonstrukce trvala 15 měsíců a dohodnutý rozpočet v objemu 25 milionů korun byl s ohledem na některé požadavky orgánů památkové péče mírně překročen. Nutnou podmínkou pro úspěšnou přestavbu bylo rovněž zajištění svahu nad objektem opěrnou zdí za 4 miliony korun, i přesto že se nenachází ve vlastnictví KMV.

Více najdete v tiskové zprávě.

Kolaudační rozhodnutí najdete zde: Kolaudační souhlas.

obrázek-15