Dům Stallburg v Kyselce zkolaudován


20.2.2014 - Tisková zpráva

Kyselka 20. února 2014 – Komplexní rekonstrukce domu Stallburg v Kyselce byla dnes zakončena kolaudací. Kolaudační komise neshledala na rekonstruovaném objektu žádné závady a konstatovala absolutní shodu se schválenou projektovou dokumentací a vysokou kvalitu stavebních prací a použitých materiálů. Slavnostní otevření objektu proběhne v březnu a bude spojeno se dnem otevřených dveří pro veřejnost. Rekonstrukce trvala 15 měsíců a dohodnutý rozpočet v objemu 25 milionů korun byl s ohledem na některé požadavky orgánů památkové péče mírně překročen. Nutnou podmínkou pro úspěšnou přestavbu bylo rovněž zajištění svahu nad objektem opěrnou zdí za 4 miliony korun, i přesto že se nenachází ve vlastnictví KMV.

„Stallburg je příkladem toho, že KMV postupují v souladu se svými deklarovanými plány na rekonstrukci historických objektů ve svém vlastnictví,“ uvedl Martin Hanzl, vedoucí právník KMV. „Objekt č.p. 53 v Kyselce byl po celou dobu existence bytovým domem a tomuto účelu bude sloužit i nadále,“ potvrdil Hanzl.

První nájemníci se do moderních bytů v historickém objektu nastěhují počátkem dubna. Dům je již připojen na veškerá provozní média. Osm bytových jednotek o velikostech 1+1, 1+2 a 1+3 využijí především zaměstnanci KMV, kteří o nájemní bydlení v objektu projevili zájem. Případné volné bytové jednotky budou nabídnuty veřejnosti.
Kolaudačního řízení se kromě zástupců investora a vlastníka objektu KMV zúčastnili zástupci projekční kanceláře MEDIKA projekt, zástupci zhotovitelské firmy BAUSTAV, starosta obce Kyselka Aleš Labík, místní zastupitel Roman Schwarz, vedoucí oddělení památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary Antonín Haidlmaier a zástupci stavebního úřadu v Kyselce.

Společnost KMV tak dokončila první etapu revitalizačního plánu z počátku roku 2011. Dalším krokem bude dokončení přestavby a rekonstrukce objektu č.p. 64 známého pod názvem Löschner, kde vznikne muzeum značky Mattoni a stáčení minerálních vod v oblasti Kyselky. Dokončení je plánováno do konce roku 2014. Z důvodu velmi obtížného přístupu a zcela odlišného charakteru stavby práce postupují pomaleji. Termín dokončení v plánovém termínu však není ohrožen.

Společnost KMV současně aktivně podporuje činnost o.p.s. Lázně Kyselka, která zatím přináší velmi pozitivní výsledky. Manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová při své nedávné návštěvě v Kyselce vyjádřila pracovníkům o.p.s. uznání za péči, kterou objektům ve svém vlastnictví věnují.