Dům Stallburg


Bytový dům, který v minulosti sloužil také jako hotel, bohužel hodně utrpěl vandalismem nájemníků. Objekt se naštěstí podařilo rekonstruovat, a tak je v něm od roku 2013 osm moderních bytů. Dům Stallburg byl oceněn jako nejlepší stavba Karlovarského kraje roku 2014.

Projekt jsme po celou dobu realizace konzultovali s památkovým úřadem, který je s výsledkem stejně spokojen jako my. Samotná rekonstrukce si nakonec vyžádala 15 měsíců práce a investici přesahují 25 milionů korun. Další 4 miliony si ještě vyžádalo zajištění svahu nad domem, který není v našem vlastnictví.

Dům Stallburg nechal v roce 1894 postavit tehdejší vlastník lázní Heinrich Mattoni pro sedm rodin svých zaměstnanců. Podle návrhu vídeňského architekta Karla Haybäcka tak vznikl bytovým dům ve stylu francouzské pseudogotiky. Rodiny bydleli v prvním patře, zatímco v přízemí se nacházela stáčírna minerální vody, která byla později zrušena.

Dům vznikl na místě dřívějších stájí pro povozy návštěvníků lázní a odtud pravděpodobně pochází i jeho název Stallburg. “Stall” totiž v Němčině znamená chlév a právě materiál z těchto původních hospodářských objektů byl použit při stavbě nového domu.