Farizejská chvála KMV z úst ASORKD je jen účelovým alibi


30.8.2013 - Tisková zpráva

Praha 30. srpna 2013 – Při včerejším soudním jednání ve sporu Alessandra Pasquale, místopředsedy představenstva KMV, s prezidentem Asociace sdružení pro rozvoj a ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) Pavlem Riesem se ukázal pravý smysl farizejské pochvaly zveřejněné asociací v minulých dnech. Ve snaze zmírnit dopady vulgárních výroků na adresu A. Pasquale, které byly předmětem i dnešního dalšího soudního sporu před pražským Městským soudem, poukazoval žalovaný mimo jiné na tiskovou zprávu ASORKD, jejímž obsahem bylo neuvěřitelně pochvalné stanovisko k opravám prováděným na objektu Löschnerova pavilonu v lázních Kyselka firmou Bolid, toutéž firmou, kterou ASORKD vystavil zdrcující kritice za práce na obnově hotelu Praha v Kyselce.

„Alibi vytvářené s křížkem po funuse nikdo soudný ani uvěřit nemůže,“ uvedl k nečekanému obratu v postoji ASORKD Martin Hanzl, právník KMV. „O myšlenkové rozpolcenosti a ztrátě půdy pod nohama představitelů asociace svědčí i fakt, v případě rekonstrukce hotelu Praha v Kyselce ASOKRD nevybíravě kritizovala nejen postup prací, ale i stavební firmu, která práce prováděla a dokonce i představitele státní památkové péče. U stejných prací prováděných stejnou firmou na Löschnerově pavilonu však nešetří slovy chvály. Proč asi,“ táže se Hanzl.

Proti Martinu Kadrmanovi a Pavlu Riesovi, představitelům ASOKRD je ze strany KMV vedeno několik soudních řízení. V těch jsou žalováni za urážlivé a dehonestující výroky na adresu Alessandra Pasquale, generálního ředitele a místopředsedy představenstva KMV. „Samozvaní zachránci památek zřejmě změnili svou taktiku. Potřebují alespoň jedním jediným příkladem ukázat, že nejsou programově nastaveni proti KMV pouze negativně. Potřebují konkrétní argument, se kterým vyrukují, až vyvstane otázka podpory či spolupráce s opravdovými zachránci lázní. Tímto, zatím jediným gestem je právě pokrytecká a účelová pochvala za práce na Löschnerově pavilonu, kterou P. Ries neopomněl pohotově použít při vlastní obhajobě u soudního řízení v Plzni a při komunikaci s médii,“ dodal Martin Hanzl. u

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASOKRD) opakovaně slibovala zprostředkovat kontakt s dosud neznámými avizovanými mecenáši, kteří jsou podle ASORKD připraveni zásadně finančně přispět na rekonstrukci lázní. Snad se tedy zablýsklo na lepší časy a po pochvalné ódě na opravu Löschnerova pavilonu dojde i na splnění zatím planých slibů.