Hasičák pro Kyselku


9.1.2013

Obec Kyselka si s přispěním KMV pořídila zásahové vozidlo, které bude sloužit místnímu Sboru dobrovolných hasičů při zákrocích na ochranu majetku občanů, místních firem i obce Kyselka. Společnost KMV patří k těm korporátním občanům obce, kteří si považují za čest pomáhat dobré věci. Písemného ocenění od vedení obce si KMV váží.