Historické budovy v lázních Kyselka majetkem o.p.s.


11.3.2013 - Tisková zpráva

Kyselka 11. března 2013 – Bezúplatným převodem vložila Revitalizační investiční společnost (RIS) jí vlastněné historické budovy a pozemky v komplexu bývalých lázní Kyselka do majetku obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) Lázně Kyselka. Ta se tak stala vlastníkem všech budov a pozemků tvořících tento bývalý lázeňský komplex. Celkem se jedná o 8 objektů a 11 pozemků, z toho 9 stavebních. Vlastnictví nemovitostí umožní obecně prospěšné společnosti žádat také o příspěvky na obnovu z programů ministerstva kultury i z dalších zdrojů.Předseda správní rady o.p.s. Vladimír Lažanský při nabytí objektů a pozemků uvedl: „Zápisem společnosti do obchodního rejstříku a převodem nemovitostí do majetku o.p.s. byly vytvořeny základní podmínky pro realistickou obnovu lázní Kyselka. Můžeme tak navázat na již realizované přípravné práce směřující k určení budoucího využití objektů.“

Nemovitosti ve vlastnictví o.p.s. Lázně Kyselka jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 138 pro katastrální území Kyselka a na listu vlastnictví č. 94 pro katastrální území Nová Kyselka. Z 8 objektů je 6 nemovitou kulturní památkou.

Podle Lažanského je prvořadým posláním o.p.s. vypracování koncepce celkové obnovy architektonické a památkové hodnoty bývalých lázní v Kyselce a jejího dalšího smysluplného využití. Již dříve uvedl: „Rozhodně ale nečekáme, že se v Kyselce v budoucnu obnoví lázeňský provoz. Našim cílem však je zcela jednoznačně konverze celého souboru k lepšímu,“ dodal.

Vznik obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka oznámili její zakladatelé v říjnu loňského roku na zámku v Chyši. V první správní radě zasedají Vladimír Lažanský, Rudolf Mattoni, vnuk zakladatele lázní, a Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV. Dozorčí radu tvoří primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek, Petra Hoffmanová, starostka obce Kyselka, a Martin Leskovjan, zástupce studentských aktivistů. Aktuálně největším finančním podporovatelem činnosti o.p.s. je společnost Karlovarské minerální vody, která nad rámec desetimilionového základního vkladu uvolnila jako dar dalších deset milionů korun.