Hotel Praha – oprava zastřešení


29.10.2012

Při obnově zastřešení bývalého hotelu Praha v Radošově došlo ve čtvrtek 25. října 2012 ke zhroucení zbytku střešní konstrukce. Po sejmutí střešní krytiny a následném rozebírání bednění v souladu se schváleným technologickým postupem se konstrukce střechy samovolně zhroutila. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. V odpoledních hodinách se uskutečnila prohlídka za účasti zástupců Národního památkového ústavu v Lokti. Zjištění byla řádně zaznamenána do stavebního deníku. Rekonstrukční práce budou pokračovat dle původně dohodnutého postupu: použitelné části střešní konstrukce budou uchovány pro nové použití tak, aby bylo umožněno zachování původních střešních vazeb. Nepoužitelné dřevěné části pak budou nahrazeny novými. Nepodložené informace o tom, že většina střešní konstrukce je ještě použitelná, se tak  nepotvrdily. Projektová dokumentace počítala i s touto vážnou situací. Termín zastřešení ve stejném objemu a tvaru bez vlivu na charakter objektu bude dodržen.

Zápis ze stavebního deníku ve formátu PDF je pro informaci zde: zapis_hotel_praha