Hotel Praha v Kyselce brzy pod střechou


23.10.2012 - Tisková zpráva

Kyselka/Praha 23. října 2012 – Dnes se naplno rozběhly práce na objektu bývalého hotelu Praha v Kyselce. Po obdržení posledního potřebného závazného stanoviska památkářů vydal v minulém týdnu stavební úřad v obci Kyselky souhlas k provádění stavebních prací.

V říjnu a listopadu bude obnoven střešní plášť objektu Praha, přičemž budou stávající střešní konstrukce v maximální míře zachovány. Tam, kde to nebude technicky možné, budou stávající konstrukce nahrazeny. Dále budou provedeny opravy a doplnění zdiva. Zvláštní pozornost bude věnována také podezdívce střechy. Součástí stavebních úprav bude také odvodnění drenážemi tak, aby byla v co největší míře odvedena vlhkost ze zdiva objektu.

Všechny práce budou provedeny v souladu se stanovisky a odbornými vyjádřeními orgánů památkové péče. Jako zhotovitel byla vybrána odborná firma BOLID – M, která má rozsáhlé zkušenosti s památkově chráněnými objekty.

Karlovarské minerální vody jsou pouze menšinovým vlastníkem některých památkově chráněných objektů v obci Kyselka. Areál bývalých lázní v Kyselce jim nikdy nepatřil a nepatří. Objekty ve svém vlastnictví společnost KMV rekonstruuje v souladu s požadavky a podmínkami orgánů památkové péče. Práce na hotelu Praha již započaly. V objektu Löschner vznikne muzeum, v objektu Stallburg osm nových bytových jednotek. Objekty bývalých kanceláří, které jsou v dobrém stavu budou i nadále udržovány v souladu se zákonem. Na pořadu dne jsou úvahy o jejich propojení se stávajícím výrobním závodem.

KMV mají zájem na smysluplné rekonstrukci nejen vlastních budov, ale i dalších objektů v obci. Společnost se proto letos v říjnu stala jedním z pěti zakladatelů obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, do které vložila 20 milionů korun. Dalšími zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou Vladimír Lažanský, člen vědecké rady ministra kultury a majitel zámku Chyše, náměstek primátora města Karlovy Vary Jiří Klsák, starostka obce Kyselka Petra Hoffmanová a Petr Dostál, majitel Revitalizační investiční společnosti (RIS).