Kadrmanova „vlečka nevlečka“ získala dvě prestižní ocenění


31.10.2012 - Tisková zpráva

Praha 30. října 2012 – Účastníci fóra LOG-IN 2012 rozhodli v minulém týdnu v přímém hlasování o udělení výročních cen. Nejprestižnější ocenění LOG-IN – Inovátor roku 2012 získal Roman Dittrich, supply chain manager společnosti Karlovarské minerální vody (KMV), pod jehož vedením vznikl projekt železniční přepravy produkce firmy v rámci České republiky. Spolu s kolegou Romanem Kordinou převzali také ocenění za nejlepší případovou studii za prezentaci projektu železniční přepravy produkce KMV. Cenu LOG-IN – Nejzajímavější inovace získal Aleš Pekař ze společnosti Demo.Re za moderní systém bezpečnostních zábran pro logistiku.

„Na rozdíl od nekvalifikovaných kritiků projektu ocenili odborníci inovativní logistické řešení přepravy balených vod po železnici z Kyselky do distribučního skladu v Mostkovicích na Moravě,“ uvedl Roman Dittrich. „Ročně tak na železnici přesuneme až 3600 kamionů. Znamená to významné snížení silniční dopravní zátěže i značnou úlevu pro životní prostředí. Poděkování patří všem, kdo se na projektu podíleli, zejména vedení KMV za odvahu do projektu investovat,“ dodal Dittrich.

„V systému nominací ani v hlasování nefiguruje žádná komise. Jde o absolutně nezávislé a transparentní ocenění projektů i jednotlivců reprezentativní skupinou členů české logistické obce,“ uvedl Jaroslav Smíšek, manager skupiny ATOZ Logistics, která fórum LOG-IN již několik let organizuje. Logistické fórum LOG-IN se zaměřuje na nejefektivnější řešení, inovace, nové projekty a případové studie v logistice na českém trhu. LOG-IN se koná každý rok od roku 2004. Jedná se o dlouhodobě nejvýznamnější podzimní setkání českých logistiků, zejména manažerů logistiky z výrobních a obchodních firem, ale i top managementu logistických společností.ání v

Již od prvního ročníku projektu fóra LOG-IN dochází v jeho rámci k oceňování inovací v oblasti logistiky. To plně koresponduje se zaměřením fóra LOG-IN na inovativní projekty posouvající logistický obor vpřed. V roce 2011 došlo v projektu ocenění k významným změnám s cílem dát mu modernější charakter, zvýšit jeho přehlednost a přinést výrazně vyšší transparentnost. V současné podobě se tedy udělují tři ocenění – LOG-IN – Nejzajímavější inovace, LOG-IN – Nejlepší případová studie a LOG-IN – Inovátor roku. Do hlasování v kategoriích nejlepší případová studie a nejzajímavější inovace jsou automaticky zařazeny projekty prezentované v rámci konferenční části fóra LOG-IN. Do hlasování o ocenění LOG-IN – Inovátor roku jsou zařazeny nominované osobnosti, které svým inovativním přístupem či projektem nejvíce přispěly k rozvoji logistického oboru v ČR.