KMV se s památkáři dohodly


28.8.2012 - Tisková zpráva

Praha/Kyselka 28. srpna 2012 – Na žádost investora, společnosti Karlovarské minerální vody (KMV), svolal včera v souvislosti se zahájeným řízením o nutných zabezpečovacích pracích na bývalém hotelu Praha v Kyselce, Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče, za účastí Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Lokti, společné jednání. Na něm se účastníci dohodli o bezprostřední technické budoucnosti objektu. Náklady na jeho zabezpečení jsou odhadovány na přibližně 1,5 až 2 miliony korun.

„Jednání proběhlo věcně a konstruktivně,“ uvedl Michal Donath, mediální zástupce KMV. „Smyslem bylo nalézt rychlá řešení, a to se podařilo,“ dodal.

Součástí jednání byla detailní prohlídka objektu č.p. 74, posouzení stavu stavebních konstrukcí a stanovení rozsahu nejnutnějších zabezpečovacích prací podle zákona o státní památkové péči tak, aby mohly být provedeny v co nejkratší době.

Dohodnutá opatření umožní stabilizaci objektu v mezích vyžadovaných zákonem o státní památkové péči. Díky pragmatickému a pozitivnímu přístupu orgánů státní památkové péče budou moci být práce provedeny bez zbytečného prodlení. KMV předpokládá ukončení do konce listopadu letošního roku. Objekt tak bude uveden do stavu, který po zpracování smysluplného projektu možného budoucího využití budovy bývalého hotelu, zabezpečí vhodné podmínky pro dokončení rekonstrukce.