Kyselka na konferenci Křižovatky architektury 2014


10.6.2014

Zástupci obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, obce Kyselka a Karlovarských minerálních vod, a.s. se v úterý 3.6.2014 zúčastnili již tradiční odborné konference s názvem „Křižovatky architektury“, která se v letošním roce konala pod ústředním mottem „Investor kontra památkář“!

V konferenčním sále Národní technické knihovny v Praze čekala účastníky konference velmi pestrá škála informací, zkušeností, názorů i obohacující diskuse. Účastníky byli odborníci se zkušenostmi z rekonstrukcemi památkově chráněných objektů z řad významných architektonických studií, zhotovitelských firem, investorů, ale i zástupci samosprávy, které se pustila do významných projektů, a zástupci památkových ústavů.

Hosty konference, nikoli však jen čestnými, byla náměstkyně ministra kultury paní Anna Matoušková, generální ředitelka Národního památkového ústavu paní Naďa Goryzcková. Konkrétní zkušenosti s oživování architektonického dědictví prezentovali například pan Zdeněk Linhart, starosta Krásné Lípy, pan Ladislav Buchta z NPÚ Kroměříž, Martin Hanzl z Karlovarských minerálních vod a.s., Mgr. Jan Randáček z Oblastní galerie Liberec, ing. arch. Juraj Sonlajtner, Mgr. akad. arch.  Roman Brychta z ateliéru Projektil architekti s.r.o. a mnoho dalších.

Významným příspěvkem konference byla i přednáška pana Miroslava Perouta, ředitele o.p.s. Lázně Kyselka, který účastníkům konference přiblížil dosavadní postup prací při obnově objektů bývalých lázní v Kyselce a nastínil další vývoj.  Tato přednáška se setkala u účastníků konference s ohlasem a zájmem, všichni ocenili dosavadní úspěchy a popřáli Kyselce do budoucna další pozitivní vývoj.

Přednášku ředitele o.p.s. Lázně Kyselka doplnili svými vyjádřeními i zástupci zakladatelů pan Aleš Labík, starosta obce Kyselka a Mgr. Martin Hanzl za Karlovarské minerální vody, a.s. Konference Křižovatky architektury 2014 rovněž podpořila veřejnou sbírku pro Kyselku vyhlášenou v rámci Kyselkých slavnostní 23. května tohoto roku, a to nejen v rámci programu konference, ale i na webových stránkách www.krizovatkyarchitektury.cz .

Pro Kyselku i všechny, kteří se na současném dění v ní aktivně a smysluplně podílejí, byla poztivní reakce odborné veřejnosti i zástupců státní památkové péče povzbuzením do další práce a příslibem, že se tématika Kyselky přesune z bulvárních titulků na skutečně odbornou a racionální úroveň.