Lázně Kyselka budou zachovány pro příští generace


18.10.2012 - Tisková zpráva

Chyše/Kyselka 17. října 2012 – Obnovu lázní Kyselka v maximálně možném rozsahu zajistí nově založená obecně prospěšná společnost, která ponese název „Lázně Kyselka, o.p.s. Dnes to na zámku Chyše, oznámili její zakladatelé Vladimír Lažanský, iniciátor projektu, člen vědecké rady ministra kultury, uznávaný expert na památkovou péči a majitel zámku, náměstek primátora města Karlovy Vary Jiří Klsák, starostka obce Kyselka Petra Hoffmanová, Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody, a Petr Dostál, majitel Revitalizační investiční společnosti (RIS).

Prvořadým posláním obecně prospěšné společnosti je vypracování koncepce celkové obnovy architektonické a památkové hodnoty bývalých lázní v Kyselce a jejího dalšího využití. „Rozhodně ale nečekáme, že se v Kyselce v budoucnu obnoví lázeňský provoz. Existuje však řada dalších možností,“ je přesvědčen Vladimír Lažanský. „Čerpat budeme i z plánů, které loni představily společně KMV a RIS. Našim cílem však je jednoznačně konverze celého souboru k lepšímu. Bourání bychom považovali za prohru,“ uvedl.

V první správní radě zasednou Vladimír Lažanský, Rudolf Mattoni a Alessandro Pasquale. „Naším úkolem teď bude postarat se o to, aby lázeňské budovy byly zrestaurovány co nejlépe a také, aby byly co nejúčelněji využity,“ uvedl Rudolf Mattoni ve své elektronické zdravici z USA. Dozorčí radu tvoří primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek, Petra Hoffmanová a Martin Leskovjan, zástupce studentských aktivistů, kteří se na rozdíl od jiných planých kritiků k projektu postavili konstruktivně

Jedním z hlavních úkolů obecně prospěšné společnosti bude zajištění vícezdrojového financování projektu. RIS do nově vzniklé o.p.s. vloží objekty v areálu bývalých lázní a KMV pak peněžitý vklad ve výši deseti milionů korun.

„Naši připravenost přispět k realizaci důvěryhodných projektů v areálu lázní jsme deklarovali vždycky,“ prohlásil Alessandro Pasquale. „Výsledkem však byla jen a jen kritika, manipulace skutečnosti a dokonce urážky za hranicí slušnosti. A to vše jen kvůli pár řádkům v médiích. Kromě řečí však pro Kyselku neudělal nikdo nic. Dnes se naše slova naplňují. Jsme rádi, že můžeme být součástí této nové iniciativy“ uzavřel.