Lázně Kyselka – východisko z patové situace


26.3.2012 - Tisková zpráva

Praha 26. března 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) zahájí obnovu památek v obci Kyselka ve svém vlastnictví v hodnotě šedesáti milionů korun. Oprava svým rozsahem vysoce přesahuje rámec minimálně vyžadovaný zákonem o státní památkové péči.

Ve středu 28. března bude v Senátu ČR projednáván návrh usnesení Senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva k petici Zachraňte lázně Kyselka*. „Jsme překvapeni postupem Senátního Výboru. Podle našeho názoru vychází z nesprávných či neúplných informací a navrhovaná doporučení přesahují hranice, v nichž má zákonodárný sbor působit,“ uvedl generální ředitel KMV Alessandro Pasquale.

KMV již v září 2011 předložily svoji koncepci péče o území Mattoniho továrny a Lázní Kyselka. „Na této koncepci, kterou nadále považujeme za optimální, však stále není všeobecná shoda. Proto jsme se rozhodli, odblokovat patovou situaci,“ vysvětluje Pasquale. „Přes neustálé útoky ze strany různých nátlakových skupin jsme nepolevili v často táhlých jednáních o realizaci našeho záměru s příslušnými orgány státní správy. Jsem rád, že dnes mohu prezentovat první konkrétní a pozitivní výsledky těchto debat,“ říká Pasquale.

I díky konstruktivnímu pracovnímu jednání z 22. března tohoto roku bylo dosaženo konsensu k rekonstrukci dvou objektů KMV. „Jedná se o objekty, pro které máme konkrétní využití a náplň. V domě Stallburg (č.p. 53) vzniknou nové byty, v pavilonu Löschner (č.p. 64) pak muzeum. Další smysluplné využití a funkční náplň budov je základním předpokladem dlouhodobého uchování památkových hodnot,“ upřesnil Alessandro Pasquale. Náklady na tuto rekonstrukci mnohonásobně převyšují náklady na nezbytné opravy, které vlastníkovi, společnosti KMV, ukládá zákon. Obnova objektů Stallburg a Löschner je prvním krokem při realizace navržené koncepce. Na jednání z minulého týdne se účastníci dohodli i na zrestaurování zbývajících 5 objektů v majetku. Bude vyžadovat zásadní změny v projektu, který bude nutné za tímto účelem znovu podat.

Po obdržení písemného závazného souhlasného stanoviska k záměru rekonstrukce dokončí projekční atelier Medika již 6 měsíců rozpracovanou projektovou dokumentaci. V průběhu finalizace projektů je bude konzultovat s orgány památkové péče, zejména Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti a jejich připomínky, ale i připomínky účastníků stavebního řízení zapracuje. KMV předpokládají, že závazné stanovisko k  projektové dokumentaci bude možno získat v květnu či červnu tohoto roku, stavební povolení pak v horizontu dalších dvou měsíců.

„Rychlost nyní závisí zejména na příslušných úřadech. My doufáme, že stavební práce zahájíme nejpozději v srpnu“ doplnil Pasquale. „Věřím, že i pro další objekty se postupně podaří najít funkční řešení a náš revitalizační projekt dokážeme naplnit i pokud by měl být v diskusi s orgány památkové péče modifikován,“ doufá Pasquale. „Jsem přesvědčen, že naše vize přesahuje rámec striktních požadavků památkové péče. Neusilujeme jenom o minimální zabezpečení objektů dle litery zákona, ale o dlouhodobá řešení, která památkám i Kyselce jako celku zajistí stabilitu a rozvoj.“

Do doby, než bude dosaženo shody o rekonstrukci dalších objektů ve vlastnictví KMV, budou KMV provádět pouze nezbytné opravy a zajištění dle zákonných požadavků.