LN 22. 2. 2013: Kdo chvíli stál, stojí opodál


25.2.2013

V rubrice Kultura LN vyšel 20. února 2013 sloupek Jany Machalické Sliby se slibují, blázni se radují, v němž poměrně svérázně a bez ověření se závažnými faktickými chybami interpretuje nepravdivé a zavádějící informace „nakoupené“, nevím v jaké víře, u Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD). Škoda, zpochybňuje to její vlastní věrohodnost, ale co víc, i věrohodnost LN.

Ke kultuře novinářské práce zcela jistě patří ověřování informací. S tím se ale zřejmě autorka příliš nezatěžovala. Situace v Kyselce se totiž zásadně změnila. V minulém roce věnovala společnost Karlovarské minerální vody (KMV) do obnovy a zabezpečení objektů ve svém majetku na osm milionů korun, z toho více než tři na zabezpečení svahu nad objektem Stallburg ve státním vlastnictví. Do obnovy bytového domu Stallburg, kde vznikne osm bytů, a do rekonstrukce Löschnerova pavilonu, kde vznikne muzeum Mattoni, vloží KMV letos a v příštím roce celkem na 60 milionů korun.

Na rozdíl od ASORKD již vložily KMV do nově vzniklé o. p. s. Lázně Kyselka, v jejíž správní radě zasedá i vnuk zakladatele lázní Rudi Mattoni, na záchranu bývalých lázní dvacet milionů korun. Revitalizační investiční společnost (RIS), nikoli regionální, jak mylně Jana Machalická čtenáře LN informuje, převádí veškeré historické budovy ve svém vlastnictví do o. p. s., aby ta s nimi mohla nakládat s cílem jejich smysluplné obnovy.

Autorkou opakované tvrzení ASORKD, že v případě KMV jde o nizozemskokaribskou společnost, je bohapustá účelová lež. KMV je řádně registrovaná česká akciová společnost, která je součástí v Evropě a ve světě zcela běžné holdingové struktury. Významným rozdílem však je, že oba majitelé Antonio i Alessandro Pasqualové jsou daňoví rezidenti se sídlem v ČR a na rozdíl od jiných jsou veřejně známí. Skupina KMV zaměstnává na 700 lidí, řádně platí v České republice daně, a navíc otevřeně podporuje jak českou kulturu, tak sport.

Z obsahu kritického sloupku jasně plyne, v čím mundúru a jakým perem jej autorka psala. Zášť asociace ASORKD vůči KMV a všemu pozitivnímu, co se v Kyselce odehrává, ze sloupku čpí přímo pekelným smradem. Sloupek vrcholí tvrzením, že Grand Restaurant Festival v Karlových Varech údajně prohlásil, že na příštím filmovém festivalu už nebude nabízet mattonku. Jak nekulturní z pera redaktorky LN přes kulturu! Grand Restaurant Festival má s Karlovarským filmovým festivalem společné jen slovo festival, víc nic. A že by něco prohlašoval?

Serióznost Lidových novin nezpochybňuji. Nad obsahem a smyslem sloupku Jany Machalické se vážně zamýšlím. Důvodů jsem našel, myslím, víc než dost. Spočívá teď nová strategie ASORKD v házení klacků pod nohy nově založené o. p. s. Lázně Kyselka, když útoky na KMV selhaly?

 

Michal Donath

(autor je mediálním zástupcem KMV)