Löschnerův pavilon v Kyselce je zrekonstruovaný, do chystaného muzea může přispět zajímavým exponátem i veřejnost


2.3.2015

Dne 29. ledna 2015 v Kyselce úspěšně proběhla stavební kolaudace objektu č. p. 64 známého pod názvem Löschner či Löschnerův pavilon. Investorem jsou Karlovarské minerální vody, a.s., (KMV), které na rekonstrukci pavilonu vynaložily 20 milionů Kč. Při kolaudaci byla zejména oceněna kvalita vykonané práce a provedení náročné rekonstrukce roubené části objektu včetně řezbářských a tesařských prvků. Nyní se v pavilonu připravuje expozice muzea stáčení minerálních vod v Kyselce a historie značky Mattoni.

Kolaudačního řízení se zúčastnili kromě investora KMV také projektant – společnost MEDIKA Karlovy Vary s.r.o., zhotovitel stavby – firma BOLID – M s.r.o., Stavební úřad
v Kyselce, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, zástupci Krajské hygienické stanice a vedoucí odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary Antonín Haidlmaier. Přítomni byli rovněž členové zastupitelstva obce Kyselka v čele se starostou Alešem Labíkem, výkonný ředitel o.p.s. Lázně Kyselka Miroslav Perout
a specialista na umělecko-řemeslné prvky Michal Konáš.

Vysoké uznání si při kolaudaci zasloužil zcela neobvyklý způsob izolace
a zateplení objektu přírodním konopím. Pavilon tak při zachování své historické podoby dostal při rekonstrukci moderní parametry splňující náročné standardy pro současné veřejné budovy: bezbariérový přístup, speciální WC pro handicapované osoby, bezpečnostní alarm a moderní vytápění. Za celkovou rekonstrukce pavilonu zaplatily KMV 20 milionů Kč.

 

Chystá se muzeum

Nyní se v Löschneru připravuje expozice muzea stáčení minerálních vod
v Kyselce a značky Mattoni. Vzniká tvůrčí realizační tým, který ve spolupráci architektů, designérů, historiků a odborníků na muzejní expozice připraví zajímavou prezentaci využívající moderní technologie, takže nebude jen statickou výstavou artefaktů, ale návštěvníky vtáhne do děje a bude zajímavým lákadlem pro návštěvu Kyselky.

 

I váš předmět může být vystaven v novém muzeu!

Muzeum pro svou expozici využije hlavně artefakty ze sbírek KMV, z rozsáhlých sbírek Karlovarského muzea a ze soukromých sbírek sběratelů Dr. Stanislava Burachoviče, Ferdinanda Hollyho a Vladimíra Dleska, kteří se uvolili předměty ze svých soukromých sbírek zapůjčit muzeu. Zapojit se ale může i veřejnost.

„Všichni příznivci Kyselky, kteří mají nějaké historické předměty demonstrující historii stáčení minerálních vod v Kyselce, a rádi by přispěli k bohatosti budoucí expozice, nám mohou napsat na e-mail: muzeum@mattoni.cz, kde velmi rádi uvítáme jakékoliv nabídky na zapůjčení výstavních předmětů, ať už půjde o obrázky, fotografie, listiny, lahve, etikety, razítka, reklamní letáky a další podobné,“ říká Martin Hanzl ze společnosti KMV, který má přípravu muzea na starosti. „Jména zapůjčitelů, kteří přispějí k unikátnímu dílu, v muzeu samozřejmě řádně uvedeme, budou-li si to přát,“ dodává Martin Hanzl.