Muzeum Mattoni má dodavatele


12.5.2013

Společnost Karlovarské minerální vody oznámila ukončení několikakolového výběrového řízení na generálního zhotovitele rekonstrukce a přestavby objektu pavilonu Löschner v Kyselce. Ten je jednou z historických budov ve vlastnictví firmy. V 19. a na počátku 20. století byl využíván jako výrobní objekt, pak sloužil po více než 50 let jako sklad a ubytovací objekt. Od poloviny 90. let minulého století je bez využití. Více informací najdete v tiskové zprávě.