Muzeum Mattoni má dodavatele


12.5.2013 - Tisková zpráva

Praha 12. května 2013 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) oznámila ukončení několikakolového výběrového řízení na generálního zhotovitele rekonstrukce a přestavby objektu pavilonu Löschner v Kyselce. Ten je jednou z historických budov ve vlastnictví firmy. V 19. a na počátku 20. století byl využíván jako výrobní objekt, pak sloužil po více než 50 let jako sklad a ubytovací objekt. Od poloviny 90. let minulého století je bez využití.


„Dvoukolové výběrové řízení proběhlo znovu velmi pečlivě,“ informoval Michal Donath, mediální zástupce KMV. „Snahou bylo stavbu co nejlépe připravit a využít zimního období, kdy byl objekt v podstatě nepřístupný,“ doplnil. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 6 stavebních firem se zkušenostmi s obnovou památkově chráněných objektů a pozitivními referencemi. Nabídku společnosti BOLID M podpořila rovněž skutečnost, že působí především v západních Čechách a přímo v Karlovarském kraji.

O úspěchu společnosti BOLID M ve výběrovém řízení byla kromě jiných faktorů její vysoká odbornost doložená prací na desítkách památkově chráněných objektů. Z nejvýznamnější lze jmenovat například Klášter premonstrátů v Teplé, Klášter Nový Dvůr v Dobré Vodě u Toužimi, Kostal Panny Marie Nanebevztaté v Mariánských Lázních, Zámek Trpísty, Hrad a zámek Bečov na Teplou, státní zámek Valeč, Jezuitský kostel Sv. Ignáce v Klatovech, Císařské lázně v Karlových Varech, klášterní kostel v Plasech a mnoho dalších.
Podpis dojednané smlouvy o dílo se uskuteční v příštím týdnu, kdy budou rovněž zahájeny první práce na zásadní přestavbě objektu Löschner na muzeum Mattoni.

Po rekonstrukci a přestavbě vznikne v objektu muzeum mapující historii stáčení minerálních vod v Kyselce a značky Mattoni. Společnost KMV do muzea Mattoni hodlá investovat 30 milionů korun. Stavební povolení vydané stavebním odborem Obecního úřadu v Kyselce nabylo právní moci 14. prosince 2012.

Přeměna pavilonu Löschner na muzeum Mattoni přirozeně naváže na probíhající rekonstrukci bytového domu Stallburg. Jeho rozsáhlá rekonstrukce v hodnotě cca 30 milionů Kč zdárně pokračuje. Dokončení se předpokládá ještě v letošním roce. Práce na stabilizaci a zajištění svahu za objektem Stallburg v ceně přes 4 miliony Kč a obnova střechy objektu Praha za více než 3 miliony Kč již byly ukončeny v loňském roce. Přes velmi krátké lhůty se podařilo splnit veškeré stanovené harmonogramy. Přispěla k tomu i zlepšená komunikace s orgány památkové péče.

Podrobnosti o průběhu obnov a oprav památkově chráněných objektů v Kyselce lze nalézt na internetových stránkách www.faktaokyselce.cz, a to včetně krátkých videospotů.