Obecní kino získá novou fasádu


31.7.2013 - Tisková zpráva

Praha/Kyselka 31. července 2013 – V rámci aktivní spolupráce společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) a vedení obce Kyselka se ještě v letošním roce podaří zcela dokončit obnovu obecního kina. Chybějících 200 tisíc korun na čelní stěnu fasády poskytne ze svých zdrojů společnost KMV. Budova kina je součástí komplexu historických budov v bývalých lázních Kyselka a je majetkem obce.

„Novou zevní úpravu pohledové stěny našeho kina provedou firmy, které se podílejí na obnově budov v majetku KMV,“ informoval Aleš Labík, starosta obce Kyselka. „Je to poslední chybějící stavební úprava několikaleté rekonstrukce místního kina. Díky přístupu KMV bude dokončena již v letošním roce bez nároku na obecní rozpočet,“ dodal.

Podle Martina Hanzla, právníka KMV, který společnost při podpisu smlouvy reprezentoval, jde o výraz „sousedské“ spolupráce a pomoci. „Bylo by škoda, kdyby se rekonstrukce fasády kina zdržela jen kvůli aktuálnímu nedostatku finančních zdrojů,“ uvedl Hanzl při podpisu darovací smlouvy.

Obecní kino, jehož budovu původně navrhl architektonický ateliér Fridricha Fellnera a Hermana Helmera z Vídně, stojí v lázeňském parku od roku 1880 a má kapacitu 100 diváků. Součástí rekonstrukce je i již dokončená modernizace projekčního zařízení a audiotechniky. Fasáda kina bude zkompletována do konce letošního roku. Tím bude rekonstrukce kina završena.