Opéeska zahájila svou činnost


7.11.2012

Předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka Vladimír Lažanský svolal pracovní schůzku jejích některých členů a možných spolupracovníků. Ta se uskutečnila dne 6. 11. 2012 v Kyselce.  Cílem jednání bylo zahájení přípravných projekčních prací a stanovení koncepce obnovy území  včetně seznámení  se s aktuálním stavem nemovitostí v bývalých lázních. Schůzky se zúčastnil prof. Václav Girsa, profesor dějin architektury a ochrany památek na ČVUT v Praze se svými spolupracovníky ze specializovaného architektonického atelieru GIRSA AT Miloslavem Hanzlem a Janou  Strnadovou. Pracovního setkání se kromě Vladimíra Lažanského dále zúčastnila starostka obce Kyselka Petra Hoffmannová, Petr Dostál za společnost RIS,  Zdeněk Havlina z projekční kanceláře MEDIKA projekt a  Vladimír Stránský ze společnosti Bolid M, která v současné době realizuje projekt záchranných prací na objektu Ottova pavilonu. Účastníci diskutovali zejména o možných konceptech využití budov. Prof. Girsa nabídl možnost spolupráce se studenty fakulty architektury ČVUT. Za státní památkovou péči se pracovního setkání zúčastnil ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti Tomáš Karel a Miroslav Perout, náměstek pro výkon památkové péče. Úvodní pracovní schůzka přinesla řadu podnětů a byla dobrým startem pro další činnost o.p.s. Lázně Kyselka.

schuzka_1