Ópéeska zapsána


8.2.2013 - Tisková zpráva

Praha 8. února 2013 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes informovala, že obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka byla k 6. únoru formálně zapsána do obchodního rejstříku. Zdržení způsobily průtahy při vystavování potvrzení o beztrestnosti Rudiho Mattoniho, člena správní rady o.p.s.

Úředně potvrzená existence o.p.s. Lázně Kyselka nyní umožní zakladatelům naplnit závazky, které na sebe převzali v době založení společnosti. KMV nad rámec základního vkladu ve výši 10 milionů Kč do ópéesky vloží formou sponzorského daru dalších 10 milionů korun. Na darovací smlouvě nyní pracují právní zástupci obou stran.

„Nově zapsaná společnost znamená pro historické lázně velkou naději,“ uvedl Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV a člen správní rady o.p.s. „Zkušenosti Vladimíra Lažanského, vedoucí osobnosti obecně prospěšné společnosti jsou zárukou budoucího úspěchu při záchraně bývalých lázní v Kyselce.“

„Obracím se na všechny, komu osud lázní leží na srdci, aby zvážili, jak mohou o.p.s. pomoci. Je to příležitost i pro Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASOKRD), aby o.p.s. Lázně Kyselka zprostředkovala kontakt s dosud neznámými veřejně avizovanými mecenáši, kteří měli pro obnovu bývalých lázní podle prohlášení ASORKD připraveny zásadní finanční příspěvky. Muže dělají činy, nikoliv plané řeči,“ uzavřel Pasquale.