Otázky a odpovědi


Nejčastější otázky a odpovědi


1

Co se už podařilo v Kyselce opravit?

Otevřít

Památkově chráněné budovy v Kyselce jsou v posledních letech systematicky a citlivě rekonstruovány, a to v součinnosti s Mattoni 1873 (dříve KMV) a Lázně Kyselka o.p.s.

Mattoni 1873 v Kyselce dokončila na své náklady v roce 2013 rekonstrukci bytového domu Stallburg (30 milionů Kč), dokončila rekonstrukci objektu Pavilon Löschner v roce 2015 (20 milionů Kč). Obě stavby získaly nejen ocenění veřejnosti, ale i ocenění v soutěžích. Stallburg zvítězil v soutěži Fasáda roku 2014, v soutěži Stavba roku Karlovarského kraje 2014 získal dvě 2. místa v kategoriích nejlepší stavba a zachráněná památka. Obdobně uspěl i pavilon Löschner, který získal v soutěži Stavba roku Karlovarského kraje 2015 4. místo. V roce 2020 dokončila Mattoni 1873 rekonstrukci Hotelu Praha.

Lázně Kyselka o.p.s. se mohou pochlubit např. obnovením vodopádu v lázeňském parku, znovu zprovozněním pítka minerální vody, instalací repliky sochy Heinricha Mattoniho v lázeňském parku, instalací repliky busty Dr. Josefa Löschnera v nice objektu Jindřichův dvůr a zprovozněním lázeňského parku. O postupu prací na bývalých lázeňských budovách informuje o.p.s. také na svém Facebooku.


2

Jaký je současný stav památkově chráněných budov v Kyselce?

Otevřít

Budovy se opravují postupně, je nutné učinit stavební zásahy na všech objektech bývalých lázní. Je však třeba postupovat citlivě a opatrně, aby nedošlo k zničení či narušení památkových hodnot jednotlivých objektů. Konečným cílem je, aby opravené budovy dále sloužily svému původnímu či novému účelu..

Kontrola Památkové inspekce ministerstva kultury v druhé polovině roku 2015 konstatovala, že o.p.s. Lázně Kyselka zákon o státní památkové péči v rámci svých finančních možností dodržuje, a ocenili citlivý přístup, kterým se společnost snaží zachovat co nejvíc originálních částí a používá techniku z doby výstavby.

Zrekonstruovaný bytový dům Stallburg opět slouží jako nájemní dům, v opraveném pavilonu Löschner se v červenci 2016 otevřelo Muzeum stáčení minerálních vod a v bývalém hotelu Praha po ukončení rekonstrukce působí nové IT centrum Mattoni 1873.


3

Jaké byly příčiny, které vedly k devastaci budov bývalých lázní Kyselka?

Otevřít

V roce 1948 byl majetek dřívější akciové společnosti Heinrich Mattoni v Kyselce znárodněn. Lázně sloužily dále svému účelu, ale nedosáhly rozsahu jako před první světovou válkou. Po roce 1970 se lázně Kyselka staly výhradně dětskou lázeňskou léčebnou a následnou reorganizací došlo k rozdělení na stáčírnu minerálních vod a lázně. Lázeňské budovy se bohužel již od 70. let nacházely ve špatném stavu.

Špatný technický stav budov byl v minulosti zapříčiněn dlouholetou devastací ze strany tehdejších nájemníků a využitím konkrétních budov pro nevhodné účely, ke kterým nebyly uzpůsobeny.

V rámci privatizace v 90. letech navíc budovy často měnily vlastníky, kteří nevěnovali domů dostatečnou pozornost a zanedbali údržbu.


4

Kdo je vlastníkem památkově chráněných budov v Kyselce?

Otevřít

V Kyselce se nachází přes 20 památkově chráněných budov. Mattoni 1873 vlastní a opravuje šest objektů (Stallburg, pavilon Löschner, hotel Praha a administrativní budovy), které nepatří mezi lázeňský stavební komplex. Zbytek lázeňských budov, na jejichž opravě se finančně podílí, náleží o.p.s. Lázně Kyselka.

Z popudu Mattoni 1873 (tehdy KMV) byla v roce 2012 tato o.p.s. založena a KMV ji podpořily více než 20 miliony korun. Do její správy byly z Revitalizační investiční společnosti v roce 2013 bezplatně převedeny také historické budovy a pozemky bývalých lázní Kyselka.


5

Kdo aktivně pracuje na záchraně památkově chráněných budov v Kyselce?

Otevřít

Na záchraně historických budov a lázeňského komplexu pracují ve shodě oba subjekty – Mattoni 1873 s projekty opravy domů ve svém majetku a Lázně Kyselka o.p.s. s portfoliem lázeňské výstavby.


6

Kdy budou všechny památkové domy v Kyselce opraveny a co v nich bude?

Otevřít

Proces oprav památkově chráněných budov je časově a finančně velmi náročný, navíc musí být realizován citlivě a opatrně, aby nedošlo ke zničení či narušení památkových hodnot jednotlivých objektů.

Prioritou všech zúčastněných je kvalitní a odborná rekonstrukce, aby zachráněné domy mohly sloužit obyvatelům a návštěvníkům Kyselky po další generace.

Zrekonstruovaný bytový dům Stallburg opět slouží jako nájemní dům, v opraveném pavilonu Löschner se v červenci 2016 otevřelo Muzeum stáčení minerálních vod a v bývalém hotelu Praha po ukončení rekonstrukce působí nové IT centrum Mattoni 1873. K využití lázeňských budov se připravují různé projekty.