Pokuta už není


5.2.2014 - Tisková zpráva

Praha 5. února 2014 – Krajský soud v Plzni zrušil svým rozsudkem z pátku minulého týdne odvolací rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚ KV). Soud tak dal za pravdu námitkám společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) a uznal, že rozhodnutí o pokutě ve výši 1.800.000 Kč za nedostatečnou údržbu tří kulturních památek v původním komplexu lázní Kyselka bylo nezákonné.

„Vážím si, že si plzeňský krajský soud zachoval nezávislost a že nakonec zvítězila spravedlnost a zdravý rozum,“ uvedl k soudním zrušení neprávem udělené pokuty Alessandro Pasquale, generální ředitel a místopředseda představenstva KMV. 

V únoru 2012 uložilo oddělení památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary (OPP MMKV) extrémně vysokou a neobvyklou pokutu za údajné zanedbávání péče o údržbu památkově chráněných budov v obci Kyselka. Tuto pokutu pak v odvolacím řízení potvrdil i KÚ KV. Firma KMV rozhodnutí správních orgánů okamžitě rozporovala. Dle názoru jejích představitelů bylo správní řízení proti KMV od začátku vedeno velmi tendenčně bez ohledu na faktická zjištění a přesvědčivé důkazy se zjevným záměrem poškodit pověst i hospodaření KMV.

Rozhodování orgánů státní správy bylo podle KMV negativně ovlivněno nekorektním veřejným i neveřejným tlakem ze strany členů Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD), která systematicky a dlouhodobě poškozuje dobré jméno KMV. Tím byla ale ovlivněna nestrannost rozhodování a objektivita správních orgánů, což způsobilo vydání vadného rozhodnutí v rozporu s platným právem. 

Aktuální soudní rozhodnutí svědčí o tom, že manipulace s informacemi, lživá tvrzení a šíření polopravd o KMV a Kyselce dlouhodobě nemohou obstát. Rozsudek tak nyní umožní soustředit se na další postup obnovovacích prací v Kyselce. Ty již téměř dva roky realizuje společnost KMV na svých objektech a s její významnou podporou i obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka na objektech bývalého lázeňského komplexu.