Práce na objektu hotel Praha zdárně pokračují


3.12.2012

Práce na hotelu Prahu přes nepříznivé počasí pokračují dle harmonogramu. V současné době je již vztyčena většina krovové konstrukce. V rámci její montáže byly použity ty dřevěné části, které po vyhodnocení odborníků byly opětovně použitelné. Na již téměř dokončenou konstrukci krovu bude v následujících dnech osazeno bednění a po té přijdou na řadu pokrývači. Všechny zednické práce již byly v prvé polovině tohoto týdne řádně dokončeny. V úterý se uskutečnil další z kontrolních dnů, které se konají každý týden, za přítomnosti správního orgánu památkové péče i památkářů z Národního památkového ústavu v Lokti. U dosud realizovaných prací nebylo shledáno žádného pochybení, ani rozporu s projektovou dokumentací nebo s doporučenými postupy.