Příprava rekonstrukce objektu Stallburg zahájena


24.10.2012 - Tisková zpráva

Kyselka 24. října 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) zahájila zabezpečovací práce na svahu za objektem Stallburg v Kyselce. Svah je vlastnictvím státu ve správě státního podniku Vojenské lesy a statky. Jeho technické zajištění je však nutnou podmínkou pro obnovu objektu Stallburg. Celkové náklady na provedení zabezpečovacích prací se  odhadují na 3 200 000 korun.

„Po základním strojovém zásahu pracují nyní na zabezpečení svahu zkušení horolezci,“ uvedl Michal Donath, mediální zástupce KMV. „Svah by měl být do konce roku zabezpečen tak, aby nadále rekonstrukci objektu Stallburg neohrožoval,“ potvrdil. Po zahájení opravy zastřešení hotelu Praha v Kyselce jde aktuálně již o druhou paralelně probíhající stavbu v režii KMV. Společnost tak naplňuje závazné sliby svého generálního ředitele směřující k rekonstrukci objektů ve vlastnictví firmy. Jen oprava domu Stallburg, v němž vznikne osm nových bytů, bude stát na 40 milionů Kč.

Karlovarské minerální vody jsou pouze menšinovým vlastníkem některých památkově chráněných objektů v obci Kyselka. Areál bývalých lázní v Kyselce jim nikdy nepatřil a nepatří. Objekty ve svém vlastnictví společnost KMV rekonstruuje v souladu s požadavky a podmínkami orgánů památkové péče. Práce na hotelu Praha již započaly. V objektu Löschner vznikne muzeum, v objektu Stallburg osm nových bytových jednotek. Objekty bývalých kanceláří, které jsou v dobrém stavu budou i nadále udržovány v souladu se zákonem. Na pořadu dne jsou úvahy o jejich propojení se stávajícím výrobním závodem.

KMV mají zájem na smysluplné rekonstrukci nejen vlastních budov, ale i dalších objektů v obci. Společnost se proto letos v říjnu stala jedním z pěti zakladatelů obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, do které vložila 20 milionů korun. Dalšími zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou Vladimír Lažanský, člen vědecké rady ministra kultury a majitel zámku Chyše, Statutární město Karlovy Vary, obec Kyselka a Revitalizační investiční společnost.