První stavba v Kyselce dokončena


12.12.2012

I přes obtížné klimatické podmínky v závěru akce dokončila společnost Pragostav Zličín vybudování opěrné zdi za objektem Stallburg v Kyselce v řádném termínu. Výstavba opěrné zdi v hodnotě více než 4 miliony Kč byla nutnou podmínkou pro zahájení rekonstrukce objektu Stallburg na bytový dům. S ohledem na složité geologické podmínky byl rozpočet překročen o 20 %. Postup stanovený a schválený památkáři i stavebním úřadem byl přesně dodržen, což dokládají zápisy ve stavebním deníku i protokoly z kontrolních dnů. Do veřejného majetku ve vlastnictví státu vložila společnost Karlovarské minerální vody vlastní prostředky, neboť sanace svahu za objektem Stallburg byla nutnou podmínkou pro bezpečné zahájení obnovy domu Stallburg. Její dokončení je plánováno do konce příštího roku. Po rekonstrukci vznikne v domě Stallburg 8 bytů. O první z nich již projevili zájem konkrétní osoby.