Revitalizace prostoru bývalé garáže v Kyselce


5.1.2016

Na podzim roku 2015 KMV začaly se stavbou veřejně přístupného parčíku k příjemnému trávení volného času v blízkosti domu Stallburg. Po dokončení jsou zde k dispozici například houpačky pro děti, lavičky a okrasné rostliny.

V tomto prostoru se nacházel objekt bývalé garáže v majetku KMV, bez památkové ochrany a dlouhodobého využití, který byl odstraněn na základě platného rozhodnutí o odstranění stavby vydaného Stavebním úřadem Obecního úřadu v Kyselce.

Výsledný parčík KMV plně zprovozní na jaře roku 2016. Nová dispozice prostoru prospěje lokalitě i místním obyvatelům, respektuje charakter ochranného pásma Lázní Kyselka a místo zvelebí i esteticky.