Sliby se mají plnit nejen o Vánocích


17.12.2012 - Tisková zpráva

Praha 17. prosince 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes informovala o postupu renovačních prací na objektech, které vlastní v obci Kyselka. Od veřejného příslibu Alessandra Pasquale, generálního ředitele KMV, v březnu tohoto roku, kdy se jménem společnosti zavázal k zásadní obnově budov ve vlastnictví firmy v Kyselce, proinvestovaly KMV celkem 7,5 milionů korun zejména na zastřešení hotelu Praha (3,5 mil.), na úpravu a zabezpečení svahu za domem Stallburg ve vlastnictví českého státu (4,0 mil.). Jen do projekčních prací pro osmibytový dům Stallburg a Löschnerův pavilon, kde vznikne muzeum Mattoni, vložily KMV dalších 2,5 milionu Kč. Dosavadní náklady již tedy dosáhly částky cca 10 milionů Kč. Celkové náklady na opravu jen těchto tří objektů si zřejmě vyžádají vyšší než původně odhadovanou částku 60 milionů korun. Dalších deset milionů poskytly KMV jako základní vklad při založení obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Po formálním zápisu společnosti do obchodního rejstříku podpoří KMV její činnost ještě darem ve stejné výši. Příslib poskytnutí počátečního financování pro o.p.s. ve výši 20 milionů Kč tak bude beze zbytku naplněn. Veškeré finanční prostředky poskytuje firma z vlastních zdrojů.

„Moje slovo platí, v podnikání i v životě,“ uvedl Alessandro Pasquale. „Co jsem slíbil, to také splníme. První hmatatelné výsledky jsou již vidět. V blízké budoucnosti budou oba první objekty, na které jsme získali veškerá potřebná povolení, zářit novotou a začnou znovu sloužit veřejnosti,“ dodal Pasquale.

V souvislosti s péčí o zachování historicko-kulturního dědictví rodu Mattoni v lázních Kyselka získal Alessandro Pasquale v Německu bez ohledu na vysoké pořizovací náklady archivní, dosud nepublikované, materiály, které budou v druhé polovině roku 2013 poprvé představeny veřejnosti v nové publikaci připravované KMV ve spolupráci s regionálním historikem Stanislavem Bucharovičem.

Pro budoucnost historických objektů v bývalých lázních Kyselka, které KMV nevlastní a nikdy nevlastnily, je velkou nadějí vznik o.p.s. Lázně Kyselka, vedená Vladimírem Lažanským. V ní spojily své síly kromě KMV a RIS – revitalizační také obec Kyselka, město Karlovy Vary, Rudi Mattoni a Vladimír Lažanský. O.p.s. Lázně Kyselka se stane vlastníkem všech lázeňských budov v Kyselce. KMV se nadále budou intenzivně věnovat objektům ve svém vlastnictví.