Omluva ASORKD: Ani nahá, ani oblečená…


9.4.2013

Rozsudkem Městského soudu v Praze z 8. 1. 2013 bylo Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) výslovně uloženo omluvit se společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) a členu jejího představenstva Alessandru Pasqualemu za protiprávní jednání. To podle závěrů soudu spočívalo ve zveřejňování urážlivých, nepravdivých a protiprávních výroků na webových stránkách asociace. Jejich odstranění bylo ASORKD uloženo nad rámec písemné omluvy. Soudem uloženou povinnost písemné omluvy poškozeným stranám však asociace splnila velmi zvláštním způsobem.

Více infomací najdete v tiskové zprávě.