Zakládací smlouva o.p.s. Lázně Kyselka podepsána


12.11.2012

V minulém týdnu připojili k zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka své podpisy všichni její zakladatelé. Z hlediska naplnění základního poslání společnosti, jímž je záchrana památkově chráněných objektů areálu bývalých lázní v Kyselce, se jedná formálně o nejdůležitější administrativní úkon. V návaznosti na podpis smlouvy bude založen účet o.p.s. Lázně Kyselka pro finanční vklady a dojde k postupnému přebírání nemovitého majetku vkládaného do o.p.s. Podání návrhu na zápis o.p.s. Lázně Kyselka se předpokládá ještě v průběhu tohoto měsíce. Bez ohledu na to, že obecně prospěšná společnost ještě formálně nebyla zapsána, její orgány již zahájily činnost a připravují nejbližší kroky tak, aby proces obnovy bývalých lázní mohl být zahájen bezprostředně po provedení zápisu o.p.s. do rejstříku.

podpis_smlouvy