Rekonstrukce objektu Stallburg v Kyselce povolena


15.10.2012 - Tisková zpráva

Praha/Kyselka 15. října 2012 – Stavební úřad Obecního úřadu v Kyselce vydal stavební povolení pro rekonstrukci a dostavbu objektu Stallburg v Kyselce. Termín dokončení stanovil stavební úřad na dva roky. V rekonstruovaném objektu vznikne dle schválené projektové dokumentace 8 bytových jednotek. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Jde tak o první objekt v majetku společnosti Karlovarské minerální vody, který získal všechna potřebná povolení k zásadní rekonstrukci.

„Oceňujeme, že se nám ve spolupráci s orgány státní a místní správy podařilo dosáhnout shody na celkové rekonstrukci domu Stallburg,“ uvedl Michal Donath, mediální zástupce KMV. „Veškeré stanovené podmínky dodržíme. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatelskou firmu,“ dodal.

Dům Stallburg je prvním ze dvou objektů ve vlastnictví KMV, na jejichž opravu firma uvolnila částku 60 milionů korun. Druhým objektem je pavilon Löschner, objekt původní plnírny lahví Heinricha Mattoniho.

Karlovarské minerální vody jsou pouze menšinovým vlastníkem některých památkově chráněných objektů  v obci Kyselka. Areál bývalých lázní v Kyselce jim nikdy nepatřil a nepatří. Za jeho stávající stav nenesou žádnou odpovědnost. Objekty ve svém vlastnictví společnost KMV rekonstruuje v souladu s požadavky a podmínkami orgánů památkové péče. V objektu  Löschner vznikne muzeum, v objektu Stallburg osm nových bytových jednotek. Objekt bývalého hotelu Praha v Radošově bude v nejbližší době zajištěn dle podmínek sjednaných s NPÚ Loket a Magistrátu města Karlovy Vary, odd. památkové péče. Objekty bývalých kanceláří, které jsou v dobrém stavu budou i nadále udržovány v souladu se zákonem. Na pořadu dne jsou úvahy o jejich propojení se stávajícím výrobním závodem.

Stavební povolení ve formátu PDF je zde.