Stavební povolení vydáno i pro dům Löschner


24.11.2012

Karlovarské minerální vody získaly po devíti měsících stavební povolení pro obnovu pavilonu Löschner. Administrativní úkony až po vydání stavebního povolení zabraly 6 měsíců. Projekční práce trvaly 3 měsíce. Správní lhůta pro nabytí právní moci dokumentu vydaného stavebním úřadem v Kyselce činí 15 dnů. Následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby. Náklady na obnovu  tohoto objektu ve vlastnictví KMV jsou rozpočtovány na 25 milionů korun.  Objekt je umístěn  ve složitě přístupném terénu v lesním svahu mimo veškeré přístupové komunikace a osídlená území. Přístup je pouze po lesní cestě ve vlastnictví státu, kterou KMV v rámci obnovy objektu Löschner budou muset na vlastní náklad upravit. S ohledem na aktuální povětrnostní podmínky počítají KMV se zahájením stavebních prací na jaře příštího roku. V pavilonu Löschner bude po jeho dokončení koncem roku 2014 otevřeno muzeum značky Mattoni.

Zde je pro informaci stavební povolení.